Identiteit

Voor de ID-fractie dienen nationale identiteiten omarmd, gerespecteerd en beschermd te worden. Daarom verzet te fractie zich tegen ongecontroleerde massa-immigratie en de mogelijke toetreding tot de EU van een niet-Europees land zoals Turkije.