Alternative für Deutschland - Duitsland


 

            

 

Alternative für Deutschland (AfD) werd opgericht in 2013. De slogan van de partij is 'Mut zu Deutschland' ('Moed om op te komen voor Duitsland'). Onze leden zijn burgers met een verschillende achtergrond, ervaring, opleiding en politieke carrière. Ondanks onze verschillen geloven we in een gemeenschappelijke visie en dat de tijd om op te staan en te reageren gekomen is. We delen de sterke overtuiging dat burgers het recht hebben op echte politieke alternatieven, niet enkel de alternatieven die de politieke klasse aanreikt. We kunnen niet langer nietsdoen en toekijken op de inbreuken tegen de rechtsorde en de rechtvaardigheidsprincipes, de teloorgang van de rechtsstaat en de onverantwoordelijke politieke acties die botsen met sterke economische principes. Daarnaast zijn we niet langer bereid om akkoord te gaan met de bekrachtiging van het zogenaamde reddingspakket voor de euro dat lang vergeten vooroordelen en vijandigheden tussen de Europese bevolking weer heeft aangewakkerd. Daarom heeft AfD besloten om Duitsland en al zijn burgers een waardig politiek alternatief te bieden, een alternatief dat alle aspecten van het leven omvat. Als vrije burgers geloven leden van de AfD in directe democratie, de scheiding van de machten, de rechtsorde, de sociale markteconomie, subsidiariteit, federalisme, familiewaarden en het Duitse culturele erfgoed omdat democratie en vrijheid in de gedeelde culturele waarden en historische traditie geworteld zijn. De herinnering aan de twee revoluties van 1848 en 1989 stimuleert de burgerprotesten en de toewijding om onze nationale eenheid in vrijheid te garanderen en creëert een Europa van soevereine en democratische staten, verenigd in vrede, zelfbeschikking en goede burenrelaties. Leden van AfD streven ernaar om die principes te herstellen en ons land grondig te hervormen met vrijheid en democratie als uitgangspunt. Ze kijken met een open blik naar andere landen en culturen maar willen in hun hart Duits zijn en blijven. Daarom zal AfD zich voortdurend inzetten om de menselijke waardigheid te handhaven, gezinnen met kinderen te steunen, onze westerse christelijke cultuur te bewaren en onze taal en tradities in een vredevolle, democratische en soevereine staat voor het Duitse volk te behouden.


Christine ANDERSON
Alternative für Deutschland - Duitsland

      

Christine Anderson, geboren in 1968, is de moeder van drie kinderen van 16, 18 en 22 jaar oud. Sinds 2000 woont ze met haar familie in Limburg.  Na een stageperiode en haar periode aan de middelbare school verhuisde ze in 1992 naar de Verenigde Staten.  Ze verbleef er zes jaar en volgde er een opleiding economie. Ze werkte als algemeen directeur van een nationale handelsmaatschappij. In het bedrijf was ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse omzet van 1,6 miljoen Amerikaanse dollar.  Bij haar terugkeer naar Duitsland voltooide ze haar rechtenstudies in Göttingen. Sinds de geboorte van haar derde dochter in 2002 was ze moeder en huisvrouw tot ze op 2 juli 2019 voor het Europees Parlement verkozen werd. Christine Anderson is sinds mei 2013 actief in de partij AfD. Ze is het voor haar kinderen verschuldigd om hen een leefbare en aangename thuis te geven. De term 'thuis' betekent voor haar niet alleen ons mooie land, onze diverse, rijke cultuur en onze unieke geschiedenis maar ook de verwezenlijkingen van onze verlichte, humanistische en gelijkwaardige samenleving, onze wettelijke en politieke rechtsstaat met in het bijzonder de klassieke rechten van burgers om zich tegen de staat de verdedigen, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Ze vindt dat we die waarden allemaal te snel vergeten. Voor die waarden, die tot voor kort normaal voor ons waren maar ondertussen steeds meer op de helling komen te staan, hebben onze vaders en grootvaders soms bloedige gevechten moeten leveren. De bereidheid om compromissen te sluiten verdwijnt wanneer er niet grondig onderhandeld kan worden en men afstand moet doen van bepaalde overtuigingen.  Ze wil anders zijn dan de traditionele partijen die hun kiezers dingen beloven om meer stemmen te behalen.

[email protected]


Gunnar BECK
Alternative für Deutschland - Duitsland

      

Geboortedatum: 01.05.1965

Afkomstig uit: Düsseldorf

Verantwoordelijk voor: Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen

[email protected]


Markus BUCHHEIT
Alternative für Deutschland - Duitsland

         

Markus Buchheit is plaatsvervangend hoofd van de AfD-delegatie in het Europees Parlement. Hij is er lid van de commissies Industrie, Onderzoek en Energie, Consumentenbescherming en Interne Markt, Verzoekschriften en Internationale Handel. Zelfs voor zijn verkiezing voor het Europees Parlement werkte hij in Brussel als assistent van een Oostenrijks parlementslid en later als adviseur voor internationale handel. In het Europees Parlement heeft Buchheit de nodige connecties en bouwt hij belangrijke bruggen met de Europese partnerpartijen zoals de Italiaanse partij Lega Nord en het Franse Rassemblement National.

Markus Buchheit is geboren in 1983 en na de middelbare school studeerde hij rechten en politieke wetenschappen. Hij maakt deel uit van de AfD-districtsvereniging Ingolstadt/Eichstätt. Hij spreekt Latijn, Frans, Engels en Spaans.

Professionele ervaring en competenties

- Bachelor Rechten

- Diploma politieke wetenschappen en sociologie

- Werkzaam bij een grote uitgeverij in München (2011-2014)

- Werkte voor een grote beursgenoteerde Franse onderneming in Parijs en een

Frans-Duits advocatenkantoor in Straatsburg

- Assistent van een Oostenrijks lid van het Europees Parlement sinds 2014

Parlementaire fractievoorzitter gespecialiseerd in internationale handel sinds 2016

Naam: Markus Buchheit

Geboortedatum: 11 augustus 1983

Afkomstig uit:

Verantwoordelijk voor: Beieren

[email protected]


Nicolaus FEST
Alternative für Deutschland - Duitsland

         

Nicolas Faust werd in 1962 geboren in Hamburg, Duitsland, waar hij ook opgroeide. Na de middelbare school studeerde hij rechten in Bonn en München gevolgd door een juridische stage in Berlijn. Na

het afleggen van het tweede Staatsexam werkte Faust voor het Engelse veilinghuis Sotheby's. Vervolgens ging hij enkele jaren aan de slag bij het Ebner Pressege-sellschaft/

Ulm and Gruner + Jahr / Hamburg. Vervolgens stapte hij over naar de uitgeverij Axel Springer, waar hij vele jaren werkte als hoofdredacteur van BILD. Tot slot was hij ook nog plaatsvervangend hoofdredacteur van BILD am SUNDAY. Na een kritische commentaar over de islam stopte hij bij Axel Springer en ging hij verder als freelance journalist aan de slag. Eind 2016 sloot hij zich aan bij AfD en in 2019 werd hij tot het Europees Parlement verkozen.

Professionele ervaring en competenties

- Volledig gekwalificeerde advocaat

- Aanvullende studies: politieke wetenschappen en kunstgeschiedenis

- Journalist

Kort cv:

Naam: Dr. Nicolaus Fest

Geboortedatum: 1 juli 1962

Afkomstig uit: Hamburg

Verantwoordelijk voor: Berlijn, Hamburg, Brandenburg

[email protected]


Maximilian KRAH
Alternative für Deutschland - Duitsland

            

Vicevoorzitter van de delegatie

Regionale verbondenheid: Saksen, Saksen-Anhalt

Maximilian Krah is op 28 januari 1977 geboren in Räckelwitz bij Bautzen. Hij groeide op in Dresden.

Hij ging voor het eerst naar school in 1983 en beëindigde zijn middelbare school aan het Kreuzgymnasium in 1995. Vervolgens deed hij zijn militaire ienst en studeerde hij rechten in Dresden. Hij legde het eerste en tweede staatsexamen rechten af (Dr. iuris). Hij volgde ook een postgraduaatopleiding bedrijfsbeheer aan de Columbia University in New York en de London Business School. Hij behaalde een master bedrijfsbeheer. Als advocaat is hij sinds 2005 toegelaten tot de balie. Hij heeft meerdere mandaten als lid van toezichthoudende raden en raden van bestuur, onder meer in Oostenrijk, Letland en Zwitserland.

Dr. Kah was lid van de Junge Union sinds 1991 en van de CDU sinds 1996. Hij verliet de partij en sloot zich in 2016 aan bij AfD omdat hij het grondig oneens was met het beleid van de kanselier, en dat niet alleen op het vlak van migratie. Hij is de vicevoorzitter van AfD Saksen. Hij stond op plaats 3 van de federale lijst van AfD voor het Europees Parlement en werd in 2019 verkozen. Hij is vicevoorzitter AfD-delegatie en lid van de commissie Buitenlandse Handel.

Maximilian Krah is vader van zes kinderen, weduwe en opnieuw verloofd. Hij woont in Dresden en Brussel.

Naam: Dr. Maximilian Krah

Geboortedatum: 28 januari 1977

Afkomstig uit: Dresden

Verantwoordelijk voor: Saksen

[email protected]

[email protected]


Joachim KUHS
Alternative für Deutschland - Duitsland

            

Joachim Kuhs is op 25 juni 1956 geboren in Hohenlohisch. Hij groeide op in Kappelrodeck en woont nu met zijn gezin in Baden-Baden. Hij is bijna 40 jaar getrouwd en heeft tien prachtige kinderen met zijn vrouw, iets waar hij erg dankbaar voor is. Vrienden en kennissen noemen hem een familieman. Dat is wel het minste wat je kan zeggen. Momenteel zorgt hij samen met zijn vrouw nog voor de opvoeding van zijn twee kleinste kinderen. Ze zijn bovendien erg gelukkig met het toenemende aantal kleinkinderen. Naast zijn eigen familie likt ook het algemeen belang hem nauw aan het hart. Dat blijkt uit zijn inzet voor vele non-profitorganisaties en kerkverenigingen, bijvoorbeeld als voorzitter van de vereniging 'Hoffnung für eine neue Generation e.V.' (Hoop voor een Nieuwe Generatie), een vereniging die zich inzet voor kinderen - en straatkinderen - in Roemenië en Moldavië.

De steun aan wezen en kansarme Roma-gezinnen in Roemenië ligt Joachim Kuhs al 25 jaar nauw aan het hart. Hij is eveneens federaal bestuurslid van de Federale Vereniging van Christenen in AfD (ChrAfD).

Na 25 jaar professioneel actief te zijn als ambtenaar van justitie in Baden-Württemberg werkte hij dertien jaar in het Rekenhof van Baden-Württemberg. Hij vervulde die functie tot hij verkozen werd als Europees parlementslid en is momenteel ook actief als afdelingshoofd van de Rekenkamer van Freiburg.

Professionele ervaring en competenties

- Universitaire studies toegepaste wetenschappen (recht en orde)

- Ambtenaar van justitie in de rechterlijke macht van Baden-Württemberg

- Invoering van het kadastersysteem in de arrondissementrechtbanken van Dresden en Bautzen

- Revisor bij het Rekenhof van Baden-Württemberg

- Afdelingshoofd van de Rekenkamer van Freiburg

- Arbiter bij het arbitragehof van AfD-Baden-Württemberg

- Secretaris van het uitvoerend comité van AfD-Baden-Würrtemberg

- Secretaris van de parlementaire groep van de AfD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg

- Voorzitter van de AfD-districtvereniging Baden-Baden/Rastatt

- Federale Raad van Christenen in Alternative für Deutschland

- Federaal secretaris van AfD

- Lid van de AfD-gemeenteraad van de stadtkreis Baden-Baden

- Secretaris van de vereniging 'Hoffnung für eine neue Generation e.V.'

Naam: Joachim Kuhs

Geboortedatum: 25 juni 1956

Afkomstig uit: Kappelrodeck

Verantwoordelijk voor: Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein

[email protected]


Sylvia LIMMER
Alternative für Deutschland - Duitsland

   

Sylvia Limmer is op 8 februari 1966 geboren. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Na haar doctoraatsstudies werkte ze in een opstartend biotechnologiebedrijf dat zich richtte op

de ontwikkeling van methodes en geneesmiddelen (RNA-interferentie) voor de gerichte remming van bepaalde genen. In het bedrijf was ze verantwoordelijk voor ontwikkeling en was ze afdelingshoofd van de cel biologie. Ze was eveneens deels verantwoordelijk voor de samenwerking tussen bedrijven en

universiteiten. Nadat ze enkele jaren voor de opvoeding van haar kinderen had gezorgd, begon ze op de leeftijd van 40 jaar aan een opleiding dierengeneeskunde. Ze werkte de opleiding succesvol af en slaagde voor het staatsexamen.  Sylvia Limmer is sinds 2016 lid van AfD, adjunct-bestuurslid van de AfD-districtsvereniging Bayreuth en secretaris van 'Landschapsbeleid, natuur, milieubescherming, consumentenbescherming en dierenwelzijn'. Ze is ook lid van het BFA.

7.

Naam: Dr. Sylvia Limmer

Geboortedatum: 8 februari 1966

Afkomstig uit: Bayreuth

Verantwoordelijk voor: Beieren, Thüringen

[email protected]


Guido REIL
Alternative für Deutschland - Duitsland

            

Guido Reil is getrouwd en 49 jaar oud. Hij woonde 21 jaar in een kleine mijnwerkerswoning in Essen Karnap. Vanwege veiligheidsredenen moest hij de woning in 2019 verkopen. Sinds zijn overstap van SPD naar AfD werd zijn woning verscheidene keren belaagd en werd de auto van zijn vrouw op de oprit vernield. Guido Reil is geboren in Gelsenkirchen waar hij ook opgroeide en naar de middelbare school ging. In diezelfde stad volgde hij ook een leercontract als industrieel mecanicien. Hij werkte 33 jaar lang in de mijnindustrie en sloot zijn carrière af in de mijn van Prosper-Haniel in de gemeente Bottrop, de laatste Duitse steenkoolmijn. Net zoals zijn vader en grootvader was hij een overtuigd sociaaldemocraat. Tijdens zijn werkzame leven heeft Guido Reil zich steeds ingezet voor de vakbond, ook als lid van de ondernemingsraad. Hij was actief in de AWO tot hij na zijn overstap naar AfD uit de vereniging werd gezet. Twintig jaar heeft hij het lokale beleid mee vormgegeven, waaronder tien jaar - tot vandaag - als gemeenteraadslid in Essen. Hij verliet de SPD omdat de partij verantwoordelijk was voor de teloorgang van het Ruhrgebied. Reil kon de situatie niet langer meer aanzien. Ondanks verschillende waarschuwingen heeft de SPD nooit iets gedaan om de terugval van het gebied te stoppen. Ze was haar voeling met de realiteit verloren. Het absurde vluchtelingenbeleid toonde duidelijk aan wat lang voordien al aangekondigd was. Guido Reil trok zijn conclusies en verliet de SPD in 2016. Hij werd lid van AfD. Reil heeft zich nooit geïntimideerd gevoeld. Hij zegt nog steeds wat hij denkt en vertelt nog steeds wat hij ziet. Hij strijdt voor de gewone mens en heeft 'Alternative hilft' opgericht. In zijn vrije tijd rijdt hij met de AfD-Wärmebus door het Ruhrgebied en helpt hij dakloze mensen.

Naam: Guido Reil

Geboortedatum: 19 januari 1970

Afkomstig uit: Gelsenkirchen

Verantwoordelijk voor: Noordrijn-Westfalen

[email protected]


Bernhard ZIMNIOK
Alternative für Deutschland - Duitsland

            

Bernhard Zimniok is in 1953 geboren. Hij is 43 jaar getrouwd en heeft een volwassen zoon. Regelmatig sporten is erg belangrijk voor hem. Daarnaast was en is hij zowel in zijn privé- als professionele leven vaak onderweg. Een groot deel van zijn professionele leven heeft hij in het buitenland doorgebracht. Hierdoor en dankzij verschillende professionele ervaringen heeft hij een goed beeld gekregen van de mensen, de verschillende culturen en de politieke contexten. Tijdens zijn carrière is hij zijn land ook steeds meer gaan waarderen. Eigenlijk wou Zimniok na 47 jaar werken op welverdiend pensioen gaan maar de ontwikkelingen in Duitsland en Europa zijn bijzonder zorgwekkend. Daarom heeft hij zijn pensioen uitgesteld zodat hij al zijn energie kan wijden aan de noodzakelijke koersaanpassingen. Duitsland en Europa, in al hun culturele verscheidenheid, moeten actie ondernemen om hun vrijheden en open levensstijl te behouden.

Professionele ervaring en competenties

- Dipl.Ing.(FH) Communicatietechniek

- Aanvullende studies: politieke wetenschappen

- Ing. Health & Safety

- Professioneel soldaat/luchtlandingsdivisie/luitenant-kolonel (gepensioneerd)

- Diplomaat aan de Duitse ambassade in

+ Syrië 5 jaar, beleidsadviseur

+ Syrië 4 jaar, beleidsadviseur en directeur Veiligheid in de bestuusraad van de

 International School of Islamabad

- Directeur van een vennootschap/10 jaar

+ Projectwerk/Consultancy voor nationale en internationale bedrijven

+ Veiligheidsadviseur voor een groot project in Pakistan

+ 3 jaar PPS-ontwikkelingsprojecten in Afrika

Kort cv:

Naam: Bernhard Zimniok

Geboortedatum: 21 juni 1953

Afkomstig uit: München

Verantwoordelijk voor: Beieren, Mecklenburg-Vorpommern

[email protected]