Vlaams Belang - Vlaanderen


 

            

 

Vlaams Belang is de partijpolitieke tolk van de Vlaamse Beweging en ze verdedigt de eisen van die Vlaamse Beweging op het politieke forum. De partij is een Vlaams-nationalistische partij, een instrument voor een politiek van nationale en culturele identiteit in Vlaanderen. De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, moeten gerespecteerd worden en mee deel uitmaken van de manier waarop de toekomst vorm wordt gegeven. Vlaams Belang strijdt voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dat betekent dat het einddoel de ontbinding is van de Belgische staatsstructuur en de stichting van een onafhankelijke Vlaamse staat met Brussel als hoofdstad. De samenwerking van de Europese volkeren in een beschavings- en cultuurgemeenschap, vormt een historische kans voor vrede, stabiliteit en welvaart. De partij is evenwel erg terughoudend en kritisch ten opzichte van de Europese Unie met haar bureaucratie en haar bemoeizucht op domeinen waar de soevereiniteit van het volk zou moeten primeren.


Gerolf ANNEMANS
Vlaams Belang - Belgium

   

Gerolf Annemans is geboren op 8 november 1958. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen. In 1982 behaalde hij zijn diploma rechten. Tijdens zijn studentenjaren was hij actief in KVHV, een traditionele en nationalistische Vlaamse studentenvereniging. In 1985 bood Karel Dillen, de stichter en voorzitter van het Vlaams Blok, hem de plaats van eerste opvolger op de partijlijst voor de federale verkiezingen. Hij zetelde van 1987 tot 2014 in het federaal parlement. Sinds 2014 is hij lid van het Europees Parlement. In 2015 was Gerolf Annemans mede-architect van de vorming van de fractie 'Europa van Naties en Vrijheid' (ENV). In 2017 werd Gerolf Annemans op een algemene vergadering van de Europese partij verkozen als voorzitter van de 'Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid' (BENV). In 2019 werd hij herverkozen als lid van het Europees Parlement, samen met zijn collega's Filip De Man en Tom Vandendriessche. In juli 2019 werd Vlaams Belang lid van de fractie 'Identiteit en Democratie' in het Europees Parlement. De Identiteit en Democratie Partij, die volgde op BENV en voorgezeten wordt door Gerolf Annemans, strijdt op Europees niveau voor een Europa van soevereine staten, een Europa van vrijheid en nationale identiteit.

[email protected]


Filip DE MAN
Vlaams Belang - Belgium

   

Filip De Man behaalde een masterdiploma Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB. Als student was hij actief in de Vlaams-Nationale Studentenunie en de Vrijzinnige Vlaamse Studentenvereniging (VVSV). Hij was van 1991 tot 2014 lid van het federaal parlement en sinds 2019 is hij lid van het Europees Parlement. Filip De Man is vele jaren voorzitter van de partijraad geweest en is lid van het partijbestuur. Hij was ook hoofdredacteur van het maandelijkse partijmagazine. Filip De Man is daarnaast auteur van verschillende boeken en brochures, inclusief 'De Eeuwige Strijd' I en II.

[email protected]


Tom VANDENDRIESSCHE
Vlaams Belang - Belgium

         

Tom Vandendriessche is in 1978 geboren. Hij is getrouwd en heeft twee zonen. Hij behaalde een masterdiploma in politieke wetenschappen en een master in bedrijfseconomie (UGent) en was tijdens zijn studentenjaren actief in het KVHV afd. Gent. Na een gevarieerde carrière in de publieke sector en als bedrijfsleider, werd hij eind 2016 persvoorlichter voor de fractie 'Europa van Naties en Vrijheid' in het Europees Parlement. Hij is sinds 1993 activist voor het Vlaams Blok/Belang en werd in 2019 verkozen voor het Europees Parlement met bijna 70.000 voorkeursstemmen. In 2020 werd hij lid van het partijbestuur van Vlaams Belang waarin hij verantwoordelijk is voor de strategische coördinatie. In het Europees Parlement is hij volwaardig lid van de LIBE-commissie en de ASEAN-delegatie (Zuidoost-Aziatische landen).

[email protected]