Soevereiniteit

Elke Europese staat moet het recht hebben om zijn eigen beleid, volgens zijn eigen behoeften, te kunnen bepalen. De EU mag zich niet meer mengen in de binnenlandse zaken van de lidstaten.