Prioriteiten

Democratie

The ID-fractie wil het democratisch tekort in de EU aanpakken. De nationale parlementen moeten meer zeggenschap hebben in de besluitvorming van de EU en de resultaten van democratisch georganiseerde referendums moeten gerespecteerd worden.

Meer weten

Identiteit

Voor de ID-fractie dienen nationale identiteiten omarmd, gerespecteerd en beschermd te worden. Daarom verzet te fractie zich tegen ongecontroleerde massa-immigratie en de mogelijke toetreding tot de EU van een niet-Europees land zoals Turkije.

Meer weten

Soevereiniteit

Elke Europese staat moet het recht hebben om zijn eigen beleid, volgens zijn eigen behoeften, te kunnen bepalen. De EU mag zich niet meer mengen in de binnenlandse zaken van de lidstaten.

Meer weten

Budget

De fractie verzet zich tegen elke poging om een eurozone-budget en directe EU-belastingen op te leggen.

Meer weten

Grenzen

Betere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie is noodzakelijk. Elke staat heeft het recht om zijn eigen grenzen te beschermen en te controleren. De Europese Unie moet meer doen om illegale en criminele immigranten naar hun land van ...

Meer weten